• Wydział AEI
  • Utlenianie Podłoży Krzemowych
  • Procesy Wysokotemperaturowe
  • Fotowoltaika
  • Mikroskopia Zeiss
  • Montaż Elektroniczny