• Wydział AEI
  • Utlenianie Podłoży Krzemowych
  • Procesy Wysokotemperaturowe
  • Fotowoltaika
  • Mikroskopia Zeiss
  • Montaż Elektroniczny
19 Lutego 2015 roku w Laboratoriach Zespołu Mikroelektroniki i Nanotechnologii odbyły się Warsztaty Fotowoltaiczne dla ucznów pierwszej klasy Gimnazjum nr 1 z Pszczyny. Nasi goście po wysłuchaniu wykładu dr hab. inż. Krzysztofa Waczyńskiego na temat Ogniw Słonecznych udali się do naszych pracowni. W laboratoriach pod opieką dr inż. Edyty Wróbel, dr inż. Piotra Kowalika oraz mgr inż. Natalii Niemiec przyszli studenci zapoznanawali się z praktykami stosowanymi podczas wytwarzania ogniw fotowoltaicznych tj:
  • obróbka powierzchni w ciemni fotochemicznej
  • obserwacja powierzchni pod Mikroskopem Optycznym Zeiss
  • ocena wydajności ogniw
  • rozwirowywanie szkliw domieszkowych

Wykład dr hab. Krzysztofa Waczyńskiego
Obserwacje mikroskopowe Zeiss
Rozwirowywanie roztworów
Obróbka fotochemiczna
Wykład dr hab. Krzysztofa Waczyńskiego
Obserwacje mikroskopowe Zeiss
Rozwirowywanie roztworów
Obróbka fotochemiczna