W dniu 26 stycznia 2018 roku gościliśmy w Zespole Mikroelektroniki i Nanotechnologii uczniów klas drugich I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego z Cieszyna. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych w ramach promocji Instytutu Elektroniki. Tematyka zajęć była ściśle związana z ofertą edukacyjną proponowaną przez Instytut. Po krótkim wstępie dotyczącym studiów na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki przedstawionym przez Dyrektora Instytutu Elektroniki – Prof. dr hab. inż. Dariusza Kanię, uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu prowadzonego przez dr hab. inż. Krzysztofa Waczyńskiego, a następnie wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych pt. "Krzemowe ogniwa fotowoltaiczne"