Specjalność Mikroelektronika z Nanotechnologią - Dlaczego U Nas?
Dlaczego po zdobyciu tytułu inżyniera elektronika powinieneś kontynuować studia razem z naszym Zespołem?
Dlaczego powinieneś wybrać specjalność Mikroelektronika?  
Dlatego, że nasz zespół

czeka właśnie  na Ciebie

aby ułatwić  Ci zrealizowanie  ciekawej pracy dyplomowej magisterskiej w aktualnej i poruszającej najbardziej istotne problemy tematyce.
Jeżeli stwierdziłeś, że zagadnienia elektroniki analogowej czy problemy związane z wykorzystaniem układów cyfrowych nie do końca Cię pochłaniają
nie przejmuj się.

Plan Studiów II stopnia na Specjalności Mikroelektronika z Nanotechnologią

Elektronika
nie ogranicza się tylko do tych zagadnień a współczesny  jej rozwój stymulowany jest przede wszystkim przez intensywne badania w dziedzinie technologii wytwarzania i charakteryzacji  nowych materiałów, które określamy jako materiały dla elektroniki.

Współczesna elektronika to przede wszystkim badania nad nowymi
materiałami dla Elektroniki.

W zespole od wielu lat realizujemy prace badawcze w tak aktualnych obszarach wiedzy jak fotowoltaika
czy sensoryka.

Jesteśmy zespołem, który udostępnia studentom pracownię technologiczną. W oparciu o zgromadzony tam sprzęt możesz wykonać ciekawe prace technologiczne i pomiarowe.
W ramach prac dyplomowych studenci rozwiązują wiele szczegółowych problemów związanych z opracowywaniem nowych materiałów,  modyfikacją technologii wytwarzania struktur elektronicznych czy formowania wybranych ich fragmentów. Kolejny istotny obszar badawczy to charakteryzacja wytworzonych materiałów dla elektroniki oraz pomiary parametrów  modelowych struktur fotowoltaicznych czy sensorowych.
Zainteresowania Zespołu obejmują również komputerowe modelowanie procesów technologicznych i zjawisk fizycznych odpowiedzialnych za zmiany właściwości materiałów czy modelowych struktur.
Ważnym obszarem, w którym oczekujemy na pomoc studentów są prace dyplomowe magisterskie rozbudowujące możliwości aparaturowe czy pomiarowe laboratoriów technologicznych.  
Nasz Zespół ma wieloletnie doświadczenie w  opiece nad realizacją prac dyplomowych
wykonywanych  przez studentów, którzy mogą włączyć się w badania prowadzone w Zespole  lub też mogą realizować swoje własne pomysły. W każdym przypadku oferujemy swoją daleko idącą pomoc

Oferowana pomoc polega na:
 - udostępnianie aparatury technologiczno-pomiarowej i pomoc przy korzystaniu z niej,
 - zaopatrzenie w materiały i półprodukty co jest kluczowe przy realizacji prac o charakterze technologicznym,
 - nieograniczone konsultacje naukowe i pomoc w gromadzeniu materiałów potrzebnych do opracowania części teoretycznej pracy,
 - pomoc przy redagowaniu ostatecznej wersji pracy,
 - konsultacje przed obroną pracy dyplomowej i bezpośrednie  przygotowanie do obrony.


 
Przygotowanie do realizacji dyplomu przebiega w ramach II stopnia studiów na 8, 9 i 10 semestrze.
W tym przedsięwzięciu Zespół w składzie:

Dr hab. inż. Krzysztof Waczyński
Dr inż. Edyta Wróbel
Dr inż. Weronika Izydorczyk
Dr inż. Piotr Kowalik  
Dr inż. Jerzy Uljanow
Dr inż. Wojciech Filipowski
Mgr inż. Natalia Niemiec

Jest do twojej dyspozycji

Poniżej podajemy przykładowe tytuły  prac dyplomowych zrealizowanych  w naszym Zespole

  Tematy prac związanych z badaniami nad technologią wytwarzania struktur elektronicznych:
 1. Badania nad technologią wytwarzania cienkich sensorycznych warstw dwutlenku cyny
 2. Badania nad technologią formowania emiterowej warstwy ogniwa fotowoltaicznego
 3. Badania nad technologia wytwarzania cienkich warstw rezystywnych przy wykorzystaniu metody metalizacji bezprądowej

  Tematy prac związane z analizą trendów we współczesnej elektronice:
1. Fizyczne ograniczenia i bariery rozwoju technologii układów scalonych
2. Krzem podstawowym materiałem do budowy struktur półprzewodnikowych
3. Struktury mikro i nanoelektroniczne w układach cyfrowych

  Tematy prac związanych z modelowaniem procesów technologicznych:
1. Modelowanie procesu dyfuzja domieszek donorowych i akceptorowych w krzemie
2. Modelowanie procesu utleniania termicznego krzemu
3. Modelowanie procesu implantacji jonów

  Tematy prac związane z rozbudową i modernizacją laboratorium technologicznego:
1. Stanowisko do pomiaru profili temperaturowych podczas procesu wypalania warstw metalicznych w piecu taśmowym
2. Automatyzacja stanowiska do pomiaru rezystancji powierzchniowej
3. System zbierania i przetwarzania danych współpracujący ze stanowiskiem do pomiaru rezystancji powierzchniowej ResTest 2101

  Realizujemy również tematy zgłaszane do rozwiązania przez współpracującą z Zespołem firmę HYBRYD:
1. Automatyczne sterowanie klimatyzacją w samochodzie
2. Układ automatycznego sterowania wycieraczkami i spryskiwaczem w samochodzie
3. Uniwersalny tester ostrzowy do kontroli obwodów drukowanych