Prace dyplomowe inżynierskie
opiekun: dr inż. Krzysztof Waczyński

Lp

Data rozp.

Data zak.

Opiekun

Konsultant

Autor

Tytuł

232010

Dr inż. K. Waczyński

Paweł Szewczyk

Zaprojektowanie i wykonanie układu sterowania do komory reakcyjnej pieca dyfuzyjnego

222010

Dr inż. K. Waczyński

Rafał Rojek

Układ kontroli i sterowania szybkością obrotów wirówki

212010

Dr inż. K. Waczyński

Ireneusz Winicki

System monitoringu procesów technologicznych

202009

Dr inż. K. Waczyński

Ireneusz Buszka

„Opracowanie   stanowiska do wyznaczania podstawowych parametrów tranzystorów bipolarnych z charakterystyk prądowo-napięciowych

192009

Dr inż. K. Waczyński

Łukasza Nowotarskiego

„Technologia wytwarzania warstwy antyrefleksyjnej z tlenku tytanu w strukturze ogniwa fotowoltaicznego”

18

2005

2007

dr inż. K. WaczyńskiKarol Szarlej

Opracowanie zautomatyzowanego stanowiska do pomiaru profilu temperatury w piecu dyfuzyjnym

17

2007

2007

dr inż. K. WaczyńskiRafał Śwadźba

Stanowisko pomiarowe do wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych elementów optoelektronicznych

16

2001

2006

dr inż. K. WaczyńskiAdam Preisler

Stanowisko do wyznaczania podstawowych parametrów diod półprzewodnikowych

15

2004

2005

dr inż. K. WaczyńskiPaweł Żurawik

Wpływ rodzaju źródła domieszki na parametry warstw domieszkowych

14

2005

2005

dr inż. K. WaczyńskiSylwiusz Opolony

Opracowanie układu zbierającego i przetwarzającego dane z czujnika zawartości resztkowej tlenu w gazach technologicznych

13

2002

2004

dr inż. K. Waczyński

dr inż. Piotr Kowalik

Krzysztof Koj

Układ sterowania i stabilizacji temperatury kolumn oczyszczalnika gazów technologicznych typu KB 12107 COBRABID

12

2002

2004

dr inż. K. WaczyńskiIreneusz Dyrszka

Układ sterownia i stabilizacji temperatury w komorze pieca dyfuzyjnego

11

2001

2004

dr inż. K. WaczyńskiAntoni Niemiec

Opracowanie stanowiska do wyznaczania podstawowych parametrów tranzystorów polowych z charakterystyk pradowo-napięciowych

10

2001

2004

dr inż. K. WaczyńskiMichał Guttman

Pomiar natężenia oświetlenia w stanowisku do wyznaczania parametrów struktur fotowoltaicznych

92003

Dr inż. K. Waczyński

Andrzej Surmacz

Optoizolowane wielokrotne łącze magistrali szeregowej I2C

8

2000

2001

dr inż. K. WaczyńskiKrzysztof Opielka

Stanowisko do pomiaru profilu temperatury w komorze pieca dyfuzyjnego

7

2000

2001

dr inż. K. WaczyńskiMarej Jokiel

Programowalny sterownik dozownika gazów technologicznych

6

1999

2000

dr inż. K. WaczyńskiRobert Osóbka

Badanie nad wykorzystaniem promieniowania podczerwonego do montażu powierzchniowego elementów elektronicznych z wykorzystaniem urządzenia ERSA 1000

5

1999

2000

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Dariusz Urbańczyk

Krzysztof Stadnik

Opracowanie łącza komunikacyjnego na bardzo duże odległości

4

1999

2000

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Dariusz Urbańczyk

Robert Rebizant

Opracowanie elektronicznej części luksomierza pracującego w oparciu o wybrany typ detektora

3

1998

1999

dr inż. K. Waczyński

Grzegorz Mizia

Montaż elementów elektronicznych –przegląd metod

2

1997

1998

dr inż. K. Waczyński

Przemysław Gajdzik

Opracowanie montażu powierzchniowego elementów elektronicznych z wykorzystaniem płyty grzewczej (hot plate) o precyzyjnie regulowanej temperaturze

1

1997

1998

dr inż. K. Waczyński

Damian Choroba

Zaprojektowanie i wykonanie urządzenia do precyzyjnego pomiaru i regulacji temperatury w elektrycznym piecu przepływowym