Prace dyplomowe inżynierskie
Opiekun: dr inż. Piotr Kowalik

L.p

Obrona

Dyplomant

Temat

2.

2011

Gawęda Przemysław

Określenie korelacji TWR-f(T) dla rezystywnych stopów amorficznych

1.

2007

Watoła Adam

Układ automatycznej regulacji temperatury procesu chemicznej metalizacji rezystorów warstwowych stałych