Prace dyplomowe magisterskie
opiekun: dr inż. Krzysztof Waczyński

Lp

Data rozp.

Data zak.

Opiekun

Konsultant

Autor

Tytuł

1452013

Dr inż. K. Waczyński

Michał Aleksy

„Stanowisko komputerowe do ciągłej rejestracji zmian natężenia oświetlenia słonecznego”

1442012

Dr inż. K. Waczyński

Krzysztof Zaskórski

„Wyznaczanie parametrów struktur fotowoltaicznych z charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw słonecznych”

1432012

Dr inż. K. Waczyński

Bartłomiej Kieruzal

„Budowa i zastosowanie turbomolekularnych pomp próżniowych”

1422010

Dr inż. K. Waczyński

Maciej Lewków

„Modelowanie rozpływu ciepła w strukturach tranzystorów bipolarnych i polowych

1412010

Dr inż. K. Waczyński

Michał Podleśny

„Analiza zmian natężenia oświetlenia słonecznego w oparciu o system monitoringu natężenia oświetlenia słonecznego”

140

2007

2009

Dr inż. K. Waczyński

Piotr Górak

Badanie możliwości wykorzystania roztworów domieszkowych w technologii krzemowej

139

2008

2009

Dr inż. K. Waczyński

Maciej Kosarewicz

Analiza zmian natężenia oświetlenia słonecznego w oparciu o system monitoringu natężenia oświetlenia słonecznego

1382008

Dr inż. K. Waczyński

Sebastian Jędryka

„Budowa i możliwości techniczne próżniowych układów pompowych w technologii cienkowarstwowej”

1372008

Dr inż. K. Waczyński

Paweł Rejowicz

„Opracowanie systemu do pomiaru zawartości metanu w atmosferze na bazie pellistorów PC31”

136

2008

2008

Dr inż. K. Waczyński

Łukasz Szczotka

„Opracowanie programu komputerowego do modelowania własności materiałów półprzewodnikowych”

1352008

Dr inż. K. Waczyński

Jakub Machała

„Badania nad modyfikacją preparatyki rozwirowywanych źródeł arsenu wykorzystywanych do formowania emiterowej warstwy w strukturze fotowoltaicznej”

1342008

Dr inż. K. Waczyński

Paweł Manterys

„Własności metrologiczne stanowiska do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw słonecznych”

1332008

Dr inż. K. Waczyński

Kacper Wiśniowski

„Badania nad modyfikacją preparatyki rozwirowywanych źródeł domieszek donorowych wykorzystywanych do formowania emiterowej warstwy w strukturze fotowoltaicznej”

1322008

Dr inż. K. Waczyński

Szymon Dorda

„Technologie wytwarzania i zastosowanie struktur z azotku galu”

1312008

Dr inż. K. Waczyński

Artur Stachoń

„Orientowane systemy fotowoltaiczne”

130

2007

2008

Dr inż. K. Waczyński

Artur Guła

„metody badania parametrów bezdomieszkowych szkliw krzemowych”

1292008

Dr inż. K. Waczyński

Przemysław Tyburski

Analiza metod pomiaru próżni. Budowa i zasada działania podstawowych typów próżniomierzy”

128

2007

2008

Dr inż. K. Waczyński

Grzegorz Lentzy

„Analiza powierzchni struktur półprzewodnikowych przy wykorzystaniu mikroskopu AxioImager”

1272008

Dr inż. K. Waczyński

Paweł Zając

„Metody wyznaczania parametrów struktur sensorowych”

126

2007

2008

Dr inż. K. Waczyński

Mirosław Łącki

„Wpływ warunków rozwirowywania roztworu bezdomieszkowego na parametry cienkich warstw dwutlenku krzemu

125

2002

2008

Dr inż. K. Waczyński

Dorota Białas

Opracowanie preparatyki rozwirowywanych szkliw krzemowych umożliwiających uzyskanie wysokiej koncentracji domieszki donorowej w warstwie dyfuzyjnej

124

2007

2007

Dr inż. K. Waczyński

Karol Piąsta

„Implementacja i optymalizacja gier w technologii J2ME na przykładzie gry Sudoku przeznaczonej na telefony komórkowe z wirtualną maszyną Java”

123

2001

2007

Dr inż. K. Waczyński

Dariusz Kołacz

Modelowanie procesu domieszkowania materiałów półprzewodnikowych metodą implantacji jonów

1222007

Dr inż. K. Waczyński

Wojciech Szmitka

Badania nad możliwością kształtowania w przypowierzchniowej warstwie krzemu profilu koncentracji domieszki przy wykorzystaniu różnych źródeł domieszek

1212007

Dr inż. K. Waczyński

Paweł Żurawik

Analiza możliwości kształtowania profili koncentracji domieszki w emiterowej warstwie ogniwa słonecznego

120

2007

2007

Dr inż. K. Waczyński

Marek Polak

Projekt i analiza wykorzystania prezentacji multimedialnej wspomagającej nauczanie w zakresie techniki wysokiej próżni (metod pomiaru próżni)

119

2007

2007

Dr inż. K. Waczyński

Tomasz Kocoń

Technologie wytwarzania i modelowanie własności cienkich warstw antyrefleksyjnych w ogniwach fotowoltaicznych

1182007

Dr inż. K. Waczyński

Adam Janota

Internet w pracy inżyniera mikroelektronika

117

2005

2007

Dr inż. K. Waczyński

Dariusz Wapiński

Opracowanie programu komputerowego umożliwiającego projektowanie kształtu elektrody zbierającej ogniwa słonecznego

1162007

Dr inż. K. Waczyński

Adam Czech

Statecznik elektroniczny w oparciu o układ ICB1FL01

1152007

Dr inż. K. Waczyński

Bartłomiej Zastawny

Wpływ adsorpcji tlenu na przewodnictwo warstwy sensorycznej dwutlenku cyny SnO2 oraz pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej czujnika

1142007

Dr inż. K. Waczyński

Łukasz Jałocha

Struktury mikro i nanoelektroniczne w układach cyfrowych

113

2003

2007

Dr inż. K. Waczyński

Dominik Tabor

Analiza rozpływu ciepła w strukturach półprzewodnikowych oraz hybrydowych układach elektronicznych

112

2005

2007

Dr inż. K. Waczyński

Marcin Gołąbek

Technologie cyfrowych układów scalonych na bazie arsenku galu

111

2005

2006

Dr inż. K. Waczyński

Sławomir Kania

Badania nad możliwością kształtowania w przypowierzchniowej warstwie krzemu profilu koncentracji domieszki przy wykorzystaniu różnych źródeł domieszek

110

2005

2006

Dr inż. K. Waczyński

Mateusz Ramadan

Badania możliwości kształtowania warstwy emiterowej w procesie domieszkowania dyfuzyjnego przy wykorzystaniu rozwirowywanych źródeł arsenu

109

2005

2006

Dr inż. K. Waczyński

Paweł Spyrka

Wpływ warunków procedury rozwirowywania roztworów domieszkowych na parametry szkliw domieszkowo-krzemowych

108

2005

2006

Dr inż. K. Waczyński

Sebastian Trzebski

Fizyczne podstawy technologii wysokiej próżni

107

2004

2006

Dr inż. K. Waczyński

Michał Gołdyn

Badanie własności metrologicznych sensorycznych warstw SnO2

106

2003

2005

Dr inż. K. Waczyński

Dariusz Strzoda

Elektroniczna dokumentacja obrazów powierzchni struktur półprzewodnikowych w różnych etapach procesu ich wytwarzania

105

2004

2005

Dr inż. K. Waczyński

Marcin Adamus

Modele matematyczne opisujące procesy domieszkowania dyfuzyjnego

104

2005

2005

Dr inż. K.   Waczyński

Mariusz Sadko

Sensory w elektronice samochodowej

103

2002

2004

Dr inż. K. Waczyński

Jarosław Wesołowski

Stateczniki elektroniczne do lamp fluorescencyjnych

102

2002

2004

Dr inż. K. Waczyński

Łukasz Honkisz

Układ monitorowania systemu fotowoltaicznego

101

2002

2004

Dr inż. K. Waczyński

Oskar Waluś

Filtr antyspamowy i antywirusowy dla serwera poczty elektronicznej

100

2002

2004

Dr inż. K. Waczyński

Marcin Bielecki

Zastosowanie wiązki jonowej w technologii wytwarzania struktur półprzewodnikowych

99

2002

2004

Dr inż. K. WaczyńskiMariusz Rybczyński

Układy elektroniczne warstwowe realizowane z wykorzystaniem ceramiki niskotemperaturowej LTCC

98

2002

2004

Dr inż. K. Waczyński

mgr inż. P Pełka HYBRYD

Arkadiusz Borowiec

Nowoczesne układy podnoszące bezpieczeństwo i komfort w samochodach – immobilizer z dodatkowym zabezpieczeniem

97

2002

2003

dr inż. K. Waczyński

dr inż. Kazimierz Drabczyk

Zbigniew Kwiatkowski

Stanowisko do pomiaru profili temperaturowych podczas procesu wypalania warstw metalicznych w piecu taśmowym

96

2002

2003

dr inż. K. Waczyński

Marcin Paprotny

Zastosowanie wiązki elektronowej w technologii wytwarzania struktur półprzewodnikowych

95

2002

2003

dr inż. K. Waczyński

Szymon Gross

Badania jednorodności rozkładu koncentracji domieszki donorowej na powierzchni podłoży krzemowych stosowanych w technologii struktur fotowoltaicznych

94

2003

2003

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. P Pełka HYBRYD

dr inż. K. Drabczyk

Piotr Piekoszewski

Systemy i układy elektroniczne podnoszące poziom bezpieczeństwa i komfortu jazdy stosowane we współczesnej motoryzacji

93

2002

2003

dr inż. K. Waczyński

dr inż. K. Drabczyk

Wojciech Ozóg

Wykonanie i uruchomienie sterownika do ładowania akumulatora w autonomicznym systemie fotowoltaicznym

92

2003

2003

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. P Pełka HYBRYD

Grzegorz Szlachta

Układ realizujący funkcję modułu antyporwaniowego, będący uzupełnieniem standardowego alarmu samochodowego

91

2002

2003

dr inż. K. Waczyński

dr inż. A. Krzesiński

Krzysztof Siedlik

Kierunkowe lampy oświetlenia ewakuacyjnego z diodami LED o podwyższonej luminancji

90

2003

2003

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. J. Uljanow

Jan Rutkowski

Badania gazowe struktur sensorowych opartych na dwutlenku cyny SnO2

89

2003

2003

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. J. Uljanow

Tomasz Wójcik

Badanie metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich warstw sensorycznych na bazie SnO2

88

2002

2003

dr inż. K. Waczyński

Sławomir Granek

Technologie wytwarzania wielowarstwowych układów grubowarstwowych na podłożach ceramicznych MCM-C

87

2002

2003

dr inż. K. Waczyński

Anna Olechowska

Badanie powierzchni krzemu w różnych etapach wytwarzania struktur fotowoltaicznych z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych

86

2002

2003

dr inż. K. Waczyński

Maciej Stelmach

Fizyczne ograniczenia i bariery rozwoju technologii układów scalonych

85

2002

2003

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. K.   Drabczyk

Artur Sekta

Automatyzacja stanowiska do pomiaru rezystancji powierzchniowej

84

2002

2003

dr inż. K. Waczyński

Tadeusz Pydych

Krzem podstawowym materiałem do budowy struktur półprzewodnikowych i układów scalonych

83

2002

2003

dr inż. K. Waczyński

Rafał Barchanowski

Nowe technologie wykorzystywane w procesie wytwarzania urządzeń wizualizacyjnych (wyświetlaczy)

82

2002

2003

dr inż. K. Waczyński

mgr P. Pełka (HYBRYD)

Adrian Stokowski

Układy rozszerzające możliwości standardowego alarmu samochodowego

81

2001

2003

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. R. Kwaśnicki (HYBRYD)

Adam Miosga

Uniwersalny tester ostrzowy do kontroli obwodów drukowanych

80

2001

2002

dr inż. K. Waczyński

Bartłomiej Berger

Reguły skalowania struktur MOS

79

2001

2003

dr inż. K. Waczyński

Grzegorz Wykurz

Odprowadzanie ciepła z układów hybrydowych

78

2001

2002

dr inż. K. Waczyński

mgr P. Pełka (HYBRYD) mgr inż. K. Drabczyk

Janusz Kwiecień

Analizator spalin samochodowych wykorzystujący zasadę pochłaniania promieniowania podczerwonego

77

2001

2002

dr inż. K. WaczyńskiŁukasz Pleszczyński

Analiza możliwości komputerowej oceny jakości powierzchni podłoży krzemowych na podstawie zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym

76

2001

2003

dr inż. K. Waczyński

mgr P. Pełka (HYBRYD) dr inż. P. Kowalik

Leszek Gatner

Analizator spalin samochodowych typu konduktometrycznego

75

2001

2002

dr inż. K. Waczyński

dr inż. Edyta Wróbel

Krzysztof Lempa

Techniczne ograniczenia i bariery rozwoju technologii układów scalonych

74

2001

2002

dr inż. K. Waczyński

Adam Krzyszkowski

Modelowanie procesu rozpraszania ciepła w układach hybrydowych

73

2001

2002

dr inż. K. Waczyński

mgr P. Pełka (HYBRYD)

dr inż. Piotr Kowalik

Krzysztof Jarosz

Automatyczne sterowanie klimatyzacją w samochodzie

72

2001

2002

dr inż. K. Waczyński

mgr P. Pełka (HYBRYD)

mgr inż. K. Drabczyk

Dariusz Farbowski

Układ automatycznego sterowania wycieraczkami i spryskiwaczem w samochodzie

71

2001

2002

dr inż. K. Waczyński

mgrPiotr Pełka (HYBRYD)

mgr inż. K. Drabczyk

Przemysław Śliwa

Ultradźwiękowy sygnalizator cofania samochodu

70

2001

2002

dr inż. K. Waczyński

mgrPiotr Pełka (HYBRYD)

dr inż. P. Kowalik

Marcin Przybyłowicz

Automatyczny układ sterowania światłami samochodowymi z możliwością regulacji poziomu natężenia oświetlenia

69

2001

2002

dr inż. K. Waczyński

mgr P. Pełka (HYBRYD)

dr inż. P. Kowalik

Marcin Jurzak

Układ kontroli i sygnalizacji działania świateł samochodowych metodą impulsową

68

2001

2002

dr inż. K. Waczyński

mgr P. Pełka (HYBRYD)

dr inż. K. Kowalik

Maciej Wąchalski

Komputer pokładowy informujący o podstawowych parametrach eksploatacji samochodu

67`

2001

2002

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. K. Drabczyk

Jacek Łobozek

Stanowisko do elektrochemicznego trawienia krzemu

66

2001

2002

dr inż. K. Waczyński

Wojciech Szędzielorz

Czujniki elektroniczne – konstrukcje, technologie, zastosowania

65

2001

2002

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. K. Drabczyk

Marcin Pasierbiński

Modelowanie procesu wzrostu warstwy dwutlenku krzemu na powierzchni podłoża krzemowego

64

2001

2002

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Jerzy Uljanow

Łukasz Bratek

Czujniki gazów typu rezystancyjnego wykorzystujące sensoryczne własności SnO2

63

2001

2002

dr inż. K. Waczyński

Marcin Kępka

Sensory w technice samochodowej

62

2001

2002

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. K. Drabczyk

Dariusz Gilner

System zbierania i przetwarzania danych współpracujący ze stanowiskiem do pomiaru rezystancji powierzchniowej ResTest 2101

61

2001

2001

dr inż. K. Waczyński

Roman Stodółkiewicz

Technologia i wykorzystanie struktur fotowoltaicznych na bazie krzemu amorficznego i arsenku galu

60

2001

2001

dr inż. K. Waczyński

Krzysztof Król

Systemy fotowoltaiczne w telekomunikacji

59

2001

2001

dr inż. K. WaczyńskiGrzegorz Kosmowski

Technologie struktur SOI

58

2000

2001

dr inż. K. Waczyński

Damian Choroba

Stanowisko do wytwarzania cienkich warstw dielektrycznych metodą anodyzacji powierzchni krzemu i arsenku galu

57

2000

2001

dr inż. K. Waczyński

Tomasz Siodmok

Modelowanie wpływu własności domieszkowego szkliwa krzemowego na parametry warstw dyfuzyjnych

56

2000

2001

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. K. Drabczyk

Tomasz Musialik

Wpływ rozkładu koncentracji domieszki donorowej w strukturze ogniwa słonecznego na sprawność przetwarzania

55

2000

2001

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Kazimierz

Drabczyk

Sławomir Marzec

Badanie rozkładu koncentracji domieszki na podłożach półprzewodnikowych o dużych powierzchniach

54

2000

2001

dr inż. K. WaczyńskiGrzegorz Postrzech

Zastosowanie rozwirowywanych szkliw domieszkowo-krzemowych w technologii półrzewodników AIIIBV

53

2000

2001

dr inż. K. WaczyńskiMarek Pawlicki

Wpływ czasu i temperatury na sensoryczne właściwości cienkich warstw szkliw fosforowo-krzemowych wykorzystywanych w czujnikach wilgotności

52

2000

2001

dr inż. K. WaczyńskiPaweł Jeż

Projektowanie mikromechanicznych struktur krzemowych przy wykorzystaniu pakietu programowego Tanner Tools

51

2000

2001

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Jerzy Ujanow

Dariusz Lazar

Optymalizacja konstrukcji czujników gazu wytworzonych w oparciu o sensoryczną warstwę SnO2

50

1999

2001

dr inż. K. Waczyński

Jaromir Janas

Sensory realizowane technologią grubowarstwową

49

1999

2001

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Dariusz

Urbańczyk

Tomasz Łajczak

komputerowe systemy wspomagania procesu projektowania układów elektronicznych CAE-CAD-CAM w oparciu o pakiet PROTEL 98 i mikrofrezarkę

48

1999

2001

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Kazimierz Drabczyk

Sebastian Staszek

Modelowanie wpływu parametrów materiałowych oraz technologii wytwarzania na charakterystyki tranzystorów bipolarnych

47

1999

2001

dr inż. K. WaczyńskiMarcin Jędruch

Sensory w technice motoryzacyjnej – konstrukcje, technologie, zastosowania

46

1999

2000

dr inż. K. Waczyński

Wojciech Gabriel

Modelowanie podstawowych zjawisk fizycznych w materiałach półprzewodnikowych

45

1999

2000

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Kazimierz Drabczyk

Mariusz Szymański

Modelowanie wpływu parametrów materiałów oraz technologii wytwarzanych na charakterystyki diod półprzewodnikowych

44

1999

2000

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Edyta Wróbel

Marek Ostrowski

Ocena możliwości sterowania profilem koncentracji domieszki w krzemie na podstawie pomiarów rozkładu koncentracji wykonanych z wykorzystaniem plotera elektrochemicznego

43

1999

2000

dr inż. K. Waczyński

Mateusz Lizak

Zastosowanie metod mikroskopowych oraz spektroskopowych do wyznaczania wybranych parametrów materiałów półprzewodnikowych

42

1999

2000

dr inż. K. Waczyński

Mariusz Brewko

Metody oraz aparatura do pomiaru parametrów elektrycznych materiałów półprzewodnikowych

41

1999

2000

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Edyta Wróbel

Jacek Mojżesz

Modelowanie procesu suchego trawienia

40

1999

2000

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Edyta Wróbel

Grzegorz Gawlik

Modelowanie procesu litografii optycznej

39

1998

2000

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Edyta Wróbel

Tomasz Bartoń

Metody pomiaru profili koncentracji domieszek w krzemie

38

1998

2000

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Edyta Wróbel

Krzysztof Szweda

Dyfuzja domieszek donorowych i akceptorowych w krzemie

37

1998

1999

dr inż. K. Waczyński

Adam Broja

Badania nad modyfikacją cienkich warstw tlenkowych stosowanych w sensorach typu rezystancyjnego

36

1998

1999

dr inż. K. Waczyński

Dariusz Polus

Miernik termosiły cienkich warstw metalicznych

35

1998

1999

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Edyta Wróbel

Bogdan Wojtyna

Mikromechaniczne struktury krzemowe

34

1998

1999

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Edyta Wróbel

Artur Akonom

Badanie wpływu temperatury i wilgotności na procesy starzeniowe zachodzące w cienkich warstwach szkliw krzemowych

33

1998

1999

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Edyta Wróbel

Wojciech Filipowski

Dobór profili koncentracji domieszek donorowych w strukturach diodowych

32

1997

1998

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Piotr Kowalik

Wojciech Janik

Opracowanie i wykonanie karty pomiarowej do komputera umożliwiającej opracowani wyników pomiarów grubowarstwowych czujników gazów

31

1997

1998

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Piotr Kowalik

Grzegorz Dański

Opracowanie i wykonanie programowalnego systemu zbierania i przetwarzania danych współpracującego z grubowarstwowymi czujnikami gazów

30

1997

1998

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Edyta Wróbel

Konrad Łosik

Modelowanie procesu utleniania termicznego krzemu

29

1997

1998

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Edyta Wróbel

Rafał Nowak

Badania nad zastosowaniem rozwirowywanych szkliw krzemowo-fosforowych w czujnikach wilgotności

28

1997

1998

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Edyta Wróbel

Kazimierz Drabczyk

Opracowanie technologii fotowoltaicznych struktur krzemowych

27

1997

1998

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Edyta Wróbel

Radosław Ratajczak

Modelowanie procesu dyfuzji arsenu, antymonu, fosforu i boru w krzemie

26

1997

1998

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Edyta Wróbel

Tomasz Stacha

Badania nad stabilnością rozwirowywanych szkliw krzemowych wytworzonych w oparciu o związki krzemoorganiczne

25

1997

1998

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Edyta Wróbel

Dariusz Werys

Metody badań właściwości fizykochemicznych szkliw krzemowych

24

1997

1998

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Edyta Wróbel

Jarosław Pleszkun

Automatyzacja pomiarów koncentracji „N” i ruchliwości „μ” nośników w krzemowych warstwach domieszkowych z wykorzystaniem struktury Van der Pauwa

23

1997

1998

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. Edyta Wróbel

Tomasz Klimek

Modelowanie procesu implantacji jonów w krzemie

22

1996

1997

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. D. Urbańczyk

Stanisław Dąbek

Wykonanie karty pomiarowej i oprogramowania do badań ogniw słonecznych na podstawie charakterystyki I=f(U) ogniwa

21

1996

1997

dr inż. K. Waczyński

inż. Henryk Skowron

Marcin Zawada

Opracowanie i wykonanie przenośnego światłomierza (luksomierza)

20

1996

1997

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. D. Urbańczyk

Andrzej Bartnik

Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilacza prądowego i karty pomiarowej stanowiska do pomiaru rezystancji powierzchniowej

19

1995

1996

dr inż. K. WaczyńskiTomasz Twarowski

Modelowanie procesu domieszkowania w krzemie z tlenków domieszkowych

18

1995

1996

dr inż. K. WaczyńskiJacek Wojtyka

Zaprojektowanie i wykonanie zasilacza do anodyzacji elektrolitycznej cienkich warstw aluminium

17

1995

1996

dr inż. K. WaczyńskiPiotr Kozieł

Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do pomiaru rezystancji warstwowej cienkich warstw metalicznych

16

1995

1996

dr inż. K. WaczyńskiPaweł Szmidt

Zaprojektowanie i wykonanie zasilacza do anodyzacji elektrolitycznej krzemu

15

1994

1995

dr inż. K. WaczyńskiTomasz Pilch

Opracowanie stanowiska do wyznaczania podstawowych parametrów struktury diodowej z charakterystyk prądowo-napięciowych

14

1994

1995

dr inż. K. WaczyńskiSabina Thomas

Opracowanie komputerowego stanowiska do wyznaczania podstawowych parametrów krzemowego ogniwa słonecznego z charakterystyk prądowo-napieciowych

13

1994

1995

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. K. Dąbrowski

Dariusz Urbańczyk

optymalizacja technologii wytwarzania krzemowego ogniwa słonecznego realizowanego z wykorzystaniem technologii grubowarstwowej

12

1994

1995

dr inż. K. WaczyńskiGrzegorz Borek

Automatyzacja pomiarów profili koncentracji domieszek w krzemie w oparciu o sondę rteciową, cyfrowy miernik admitancji FCG 511 oraz komputer IBM PC

11

1994

1995

dr inż. K. Waczyński

mgr inż. K. Dąbrowski

Przemysław Szymczyk

Optymalizacja procesu technologicznego hybrydowego układu kluczy sterowanych z ogranicznikiem pradowym

10

1994

1995

dr inż. K. Waczyński

dr inż. St. Krompiec

Edyta Świderska -

Wróbel

Wpływ warunków nanoszenia emulsji domieszkowej na rozkład rezystancji powierzchniowej na powierzchni płytki krzemowej

9

1994

1995

dr inż. K. WaczyńskiHenryk Hadasik

Opracowanie zestawu struktur próbnych umożliwiających oceną parametrów warstw dyfuzyjnych oraz najprostszych struktur przyrządów półprzewodnikowych

8

1994

1995

dr inż. K. Waczyński

dr inż. St. Łoś

Sylwester Gołdyn

Opracowanie technologii struktur MOS z arsenku galu z wykorzystaniem szkliw krzemowych na bazie związków krzemoorganicznych

7

1992

1993

dr inż. K. Waczyński

mgr K. Dąbrowski

Robert Puławski

Hybrydowy układ kluczy sterowanych z ogranicznikiem prądowym +5V i +12 V

6

1992

1993

dr inż. K. Waczyński

mgr Franciszek Madaj

Grzegorz Hunicz

Stanowisko do pomiaru rezystywności struktur krzemowych z wykorzystaniem sondy czteroostrzowej

5

1990

1990

dr inż. K. Waczyński

Maciej Karpiński

Ocena stabilności rozwirowywanych źródeł domieszki borowej

4

1989

1990

dr inż. K. Waczyński

Andrzej Malik

Rozwirowywane fosforowe emulsje domieszkowe

3

1989

1989

dr inż. K. Waczyński

Andrzej Koścień

Otrzymywanie i właściwości bezdomieszkowego szkliwa planaryzujacego

2

1989

1989

dr inż. K. Waczyński

Jacek Buchowiecki

Badania nad kompozycją emulsji fosforowo-tytanowej umożliwiającej wytworzenia złącza n+-p   i warstwy antyodblaskowej ogniwa słonecznego w jednym procesie technologicznym

1

1988

1988

dr inż. K. Waczyński

Jacek Wawrzyczek

Analiza parametrów złącz wytworzonych techniką domieszkowania z emulsji antymonowej