Prace dyplomowe magisterskie
Opiekun: dr inż. Edyta Wróbel

L.p.

Imię i nazwisko

Temat pracy

13

Łukasz Sap

2011

Badania nad stabilnością rozwirowywanych źródeł domieszek donorowych charakteryzujących się wysokim stężeniem domieszki

12

Maciej Janosz

2011

Projekt i program PLC oraz wizualizacja systemu sterowania stanowiska do badań układów regulacji wydajności wentylatorów oraz wyznaczania współczynnika Ku zaworów gazwych

11

Marcin Skupień

2011

Modyfikacje tetraetoksysilanu (TEOS) jako związku krzemoorganicznego mającego zastosowanie w elektronice

10

Daniel Olek

2010

Badania parametrów warstw dielektrycznych wytworzonych na krzemie metodą spin-on

9

Adam Zagrodnik

2007

Komputerowy system monitoringu oświetlenia słonecznego wykorzystujący wybrany typ luksomierza

8

Katarzyna Szlendak

2007

Technologie wytwarzania warstw pasywujących powierzchnię krzemu w strukturach fotowoltaicznych

7

Agnieszka Łukaszczyk

2006

Badania głębokości położenia złącza p-n w podłożu krzemowym przy wykorzystaniu metody szlifu sferycznego

6

Bartłomiej Saługa

2006

Modelowanie zjawisk zachodzących w cienkich warstwach pełniących funkcję pokrycia przeciwodbiciowego (ARC) w strukturach fotowoltaicznych

5

Marcin Zamorowski

2006

Badania nad nowymi typami związków fosforu będącymi źródłami domieszek donorowych, mającymi zastosowanie w roztworze domieszkowym na bazie tetraetoksysilanu

4

Adam Sobel

2005

Technologia wytwarzania emiterowej warstwy ogniwa fotowoltaicznego z wykorzystaniem domieszek wolnodyfundujących

3

Krzysztof Baron

2004

Technologie wytwarzania struktur CMOS. Technologia klasyczna, SOS, SOI

2

Michał Mazur

2004

Wykorzystanie szkliw domieszkowo-krzemowych w technologii półprzewodnikowych struktur fotowoltaicznych

1

Arkadiusz Wala

2004

Badanie technologii wytwarzania warstwy emiterowej w strukturze ogniwa fotowoltaicznego z wykorzystaniem rozwirowywanych szkliw domieszkowych na bazie boru