Prace dyplomowe magisterskie
Opiekun: dr inż. Piotr Kowalik

18.

2011

Kula Przemysław

Wpływ anionu utleniającego w kąpieli metalizacyjnej na TWR stopu rezystywnego Ni-P

17.

2010

Worek Andrzej

Stanowisko do pomiaru charakterystyk termicznych rezystorów

16.

2009

Bordowicz Błażej

Automatyzacja regulacji wilgotności i dozowania gazów w komorze klimatycznej

15.

2008

Polaczek Andrzej

Stanowisko do pomiarów charakterystyk I-U diod i tranzystorów

14.

2008

Nieboras Krystian

Stanowisko do pomiaru TWR rezystorów warstwowych stałych

13.

2008

Kisiel Tomasz

Zastosowanie zjawisk termoelektrycznych w odniesieniu do chłodzenia urządzeń elektronicznych

12.

2007

Kaczorek Michał

Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do pomiaru konduktywności wody stosowanej w mikroelektronice

11.

2007

Ciuraj Marek

Możliwości kształtowania parametrów warstw dyfuzyjnych formowanych w dyfuzji domieszek wolnodyfundujących

10.

2007

Bigos Grzegorz

Biosensory z enzymatyczną warstwą receptorową

9.

2005

Wołoszyn Marcin

Modelowanie procesu wytwarzania rezystorów warstwowych stałych z wykorzystaniem technologii chemicznej metalizacji

8.

2005

Rolnik Olaf

Układ automatycznej regulacji temperatury procesu chemicznej metalizacji rezystorów warstwowych stałych

7.

2005

Płonka Marcin

Modelowanie rezystancji i TWR rezystorów z warstwą NiP

6.

2004

Strugacz Tomasz

Opracowanie konstrukcji modelowej struktury czujnika gazu z sensorem na warstwie SnO2

5.

2004

Spandel Adam

Stanowisko do pomiarów TWR rezystorów warstwowych stałych

4.

2004

Jasiok Dominik

Badanie rozkładu kropli cyny wytworzonych technologią RGTO na powierzchni podłoży alundowych i krzemowych na podstawie komputerowej analizy zdjęć wykonanych skaningowym mikroskopem elektronowym

3.

2003

Hanusek Tadeusz

Stanowisko do pomiaru TWR rezystorów warstwowych stałych

2.

2003

Gnielczyk Piotr

Uniwersalny statecznik elektroniczny do świetlówek przystosowany do zasilania napięciem stałym 110/220V

1.

2003

Bujacz Bartłomiej

Modyfikacje układowe stateczników elektronicznych stosowanych w lampach fluorescencyjnych