Zespół Mikroelektroniki i Nanotechnologii dysponuje wyposażonym laboratorium, które znajduje się na parterze budynku w skrzydle A .Laboratorium składa się z sześciu ściśle połączonych ze sobą pracowni (CK-20, CK-19, CK-18, CK-17, CK-10, CK-8). Prowadzone są w nich zajęcia dydaktyczne tj. Laboratorium Technik Mikroelektronicznych, Laboratorium Sieci Sensorowych oraz prace naukowo-badawcze w zakresie zaawansowanych technologii w mikroelektronice i nanotechnologii. Laboratorium wykorzystywane jest również do celów promujących Wydział AEiI. Bierze udział w licznych Warsztatach i Zajęciach dla uczniów szkół średnich i gimnazjów oraz rokrocznie w Dniach Otwartych Wydziału AEiI oraz ogólnopolskiej akcji Dziewczyny na Politechniki.