Stanowisko: Adiunkt
  Dziedzina: Nauki techniczne
Dyscyplina: Elektronika
     Adres: ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice
    Pokój:  608
      Telefon: 48(32) 237-16-32
     E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Obszar zainteresowań naukowych:


-  Mikroelektronika
-  Sensoryka gazów
-  Fotowoltaika


 Dorobek naukowy


Monografia:

1.   K.Waczyński
      Cienkie warstwy dwutlenku cyny w aspekcie zastosowań w mikroelektronice
      Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013, 1-134.

Skrypty uczelniane:

1.   K.Waczyński
      Przyrządy Półprzewodnikowe - Podstawy działania diod i tranzystorów
      Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, skrypt 2022, Gliwice 1997.
2.   K.Waczyński, E.Wróbel
      Przyrządy Półprzewodnikowe - Podstawy działania diod i tranzystorów - zadania
      Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, skrypt 2083, Gliwice 1998.
3.   K.Waczyński (red.)
      Technologie Mikroelektroniczne, Laboratorium Technologii Półprzewodników
      Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, skrypt 2195, Gliwice 2000.
4.   K.Waczyński (red.)
      Technologie Mikroelektroniczne, Laboratorium Technik Warstwowych
      Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Skrypt 2303, Gliwice 2003.
5.   K.Waczyński, E.Wróbel
      Technologie mikroelektroniczne – Metody wytwarzania materiałów i struktur półprzewodnikowych
      Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Skrypt 2395, Gliwice 2006.
6.     K.Waczyński, E.Wróbel
      Elektroniczne przyrządy półprzewodnikowe – zasady działania diod i tranzystorów,
      rozwiązywanie zadań

      Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, skrypt 2396, Gliwice 2007Patenty i wzory uży
tkowe:

1.    Czujnik elektrooptyczny do pomiaru wychyleń obiektów i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
     terenu zwłaszcza w górotworze

     Świadectwo autorskie o dokonaniu wzoru użytkowego nr 80747, prawo ochronne nr 47045, 
     Urząd Patentowy PRL, Warszawa, 22 czerwca, 1990.
     Rola: współtwórca
2. 
Sposób wytwarzania rozwirowywanego źródła arsenu albo fosforu do dyfuzji planarnej w krzemie

     Świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku nr 261617, patent nr 151167, Urząd Patentowy PRL,
     Warszawa, 27.03.1991.
     Rola: współtwórca
3.    Sposób wytwarzania rozwirowywanego źródła antymonu do dyfuzji planarnej w krzemie

     Świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku nr 261621, patent nr 151168, Urząd Patentowy PRL,
     Warszawa, 27.05.1991.

     Rola: współtwórca
4.    Sposób wytwarzania metalowych warstw rezystywnych

     Patent Polskiego Urzędu Patentowego Nr 184096, 31.01.2003.
     Rola: współtwórca

Projekty badawcze:

1.   Projekt celowy: 244/BO/A – 148423/C-T00/2005
      Opracowanie systemu oświetlenia awaryjnego z centralnym monitoringiem i sterowaniem opraw
      i urządzeń awaryjnych dla obiektów zagrożonych
      atakiem terrorystycznym

      Kierownik: prof. Ewaryst Tkacz
      Okres realizacji: 2005-2007
      Rola w projekcie: wykonawca

Uczelniane (MNiSW):

1.    Projekty badawcze w ramach badań kierunkowych (BK):
       Okres realizacji: - 2015
       Rola w projekcie: wykonawca zadania

Współpraca naukowa


Krajowa:
-     Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej

-     Instytut Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, Laboratorium Fotowoltaiczne w Kozach.

Nagrody i wyróżnienia:

Nagrody J.M.Rektora

1980 - Nagroda Rektora indywidualna za pracę naukowo-badawczą
1985 - Nagroda Rektora indywidualna stopnia III za osiągnięcia w dziedzinie badań 
           naukowych
1988 - Nagroda Rektora indywidualna stopnia III za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej
1993 - Nagroda Rektora zespołowa stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej
1994 - Nagroda Rektora zespołowa stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej
1997 - Nagroda Rektora zespołowa stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej
1998 - Nagroda Rektora zespołowa stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej
1999 - Nagroda Rektora zespołowa stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej
2000 - Nagroda Rektora zespołowa stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie naukowej
2001 – Nagroda Rektora zespołowa stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej
2002 - Nagroda Rektora zespołowa stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej
2007 - Nagroda Rektora zespołowa stopnia III za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej

Odznaczenia i wyróżnienia

-   Srebrny Krzyż Zasługi - 11 sierpnia 1997
-   Odznaka Zasłużony dla Politechniki Śląskiej - 24 05 1999
-   Medal Komisji Edukacji Narodowej - 22 lipca 2009

Dzialalność dydaktyczna

Wykłady kursowe dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja (od 1986):
-   Przyrządy Półprzewodnikowe
-   Elementy Elektroniczne
-   Technologie Mikroelektroniczne”,

Specjalistyczne wykłady kursowe opracowywane (od 1986):
-   Fizyczne Podstawy Mikrotechnologii
-   Struktury i Układy Półprzewodnikowe
-   Technologia struktur półprzewodnikowych
-   Technologia układów hybrydowych
-   Technologia warstw cienkich
-   Specjalne przyrządy półprzewodnikowe
-   Sensory.

Opiekun (promotor) prac dyplomowych magisterskich: 144
Opiekun (promotor) prac dyplomowych inżynierskich: 23
Opiekun projektów inżynierskich: 15.

Działalność organizacyjna:

Krajowa:

-  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji IMAPS Polish Chapter, 2003, 2009
-  Członek Komitetu Naukowego Konferencji IMAPS Polish Chapter (od 2003)