Projekt Narodowego Centrum Nauki:

  • Badanie wpływu parametrów procesu technologicznego na skład  chemiczny i strukturę amorficznych stopów rezystywnych typu Ni-P oraz Ni-Me-P, determinujące właściwości elektryczne i przydatność stopów do wytwarzania precyzyjnych rezystorów warstwowych -Projekt NCN – 5040/B/T02/2011/40; Okres realizacji: 2011-13; Kierownik: dr Michał Cież, Instytut Technologii Elektronowej, Odział Kraków; Uczestnicy z naszego Zakładu: dr Piotr Kowalik, dr Zbigniew Pruszowski.

Projekt celowy: 244/BO/A – 148423/C-T00/2005
  • Opracowanie systemu oświetlenia awaryjnego z centralnym monitoringiem i sterowaniem opraw i urządzeń awaryjnych dla obiektów zagrożonych atakiem terrorystycznym
    Kierownik: prof. Ewaryst Tkacz
    Okres realizacji: 2005-2007
    Wykonawcy: dr Krzysztof Waczyński, dr Piotr Kowalik, dr Edyta Wróbel, dr Wojciech Filipowski, dr Weronika Izydorczyk, dr Jerzy Uljanow