Zebrania Instytutu Elektroniki i Zebrania Zespołu Mikroelektroniki i Nanotechnologii

Aula F godz. 8.30
CK-19 godz. 9.00

27.02.2018
Dr Roman KRZANOWSKI, Prof. wizytujący – Moralność robota  

06.03.2018
Dr inż. Wojciech Filipowski, mgr inż. Natalia Niemiec
Informacja na temat stanu przygotowań do Konferencji IMAPS-Poland Chapter 2018.
Dydaktyka z Zespole MiN

13.03.2018
Dr inż. Małgorzata Musztyfaga-Staszuk (Wydział MT, Katedra Spawalnictwa, Politechnika Śląska)
„Wytwarzanie przedniej elektrody ogniwa fotowoltaicznego metodą selektywnego spiekania laserowego”

20.03.2018
Przegląd prac badawczych realizowanych w Zakładzie Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych
• dydaktyka
• sprawy bieżące

27.03.2018
Dr hab. inż. Krzysztof Waczyński
Prezentacja tematów prac BK proponowanych do realizacji w latach 2018-2019 (akwizycja tematów BK 2018-2019)

10.04.2018
Dr hab. inż. Krzysztof Waczyński
„Nowoczesne technologie wytwarzania struktur sensorowych”

24.04.2018
Prof. dr hab. inż. Jacek ŁĘSKI – Metody oceny jakości badań naukowych
Dr hab. Piotr ZAWADZKI – Działalność publikacyjna jako uświadomiona konieczność
• dydaktyka
• sprawy bieżące

08.05.2018
Dr inż. Weronika Izydorczyk
„Prezentacja możliwości realizacji prac technologicznych nad wybranymi materiałami sensorowymi – ograniczenia aparaturowe, plany poszerzenia zaplecza aparaturowego, perspektywy rozwoju”

15.05.2018
Prof. dr hab. inż. Andrzej POLAŃSKI – Metody obliczeniowe w modelach mieszanin rozkładów prawdopodobieństwa
• dydaktyka
• sprawy bieżące
   
22.05.2018
Dr inż. Piotr Kowalik
„Zastosowanie metody chemicznej metalizacji do selektywnego nakładania cienkich warstw metalicznych w strukturach realizowanych technologią LTCC”

05.06.2018
Dr hab. inż. Krzysztof Waczyński, dr inż. Wojciech Filipowski
1. „Podsumowanie prac dydaktycznych i badawczych realizowanych w Zespole Mikroelektroniki i Nanotechnologii w 2018 roku ”
2. Stan przygotowań do Konferencji IMAPS-Poland Chapter 2018

12.06.2018
Mgr inż. Sebastian PORĘBSKI – Wspomaganie diagnozy medycznej na podstawie rozmytych reguł warunkowych
• dydaktyka
• sprawy bieżące