PLAN ZEBRAŃ

Zespołu Mikroelektroniki i Nanotechnologii

Semestr letni 2019

 

 5.03.2019.

dr inż. Aneta Hapka, Politechnika Koszalińska

"Modelowanie elementów pracujących w systemach energoelektronicznych     z uwzględnieniem elektrycznych i termicznych efektów pasożytniczych"

Referat na połączonym  zebraniu Zakładu Podstaw Elektroniki i Radiotechniki i Zespołu Mikroelektroniki i Nanotechnologii

Godz. 830-10 00  (sala 616)

02.04.2019.
Dr hab. inż. Krzysztof Waczyński

„Zespół Mikroelektroniki i Nanotechnologii – tematyka badawcza, ocena aktywności zespołu w latach 2017-2018

30.04.2019.

Dr  inż. Edyta Wróbel

„Tematyka badawcza Zespołu MiN w aspekcie akcji promocyjnych  realizowanych przez Instytut Elektroniki  w ramach warsztatów tematycznych dla kandydatów na studia

21.05.2019

Dr inż. Wojciech Filipowski

„Modelowanie zjawisk i procesów wykorzystywanych w technice formowania struktury krzemowego ogniwa fotowoltaicznego

04.06.2019
Dr inż. Weronika Izydorczyk

„Fizyczne metody osadzania cienkich warstw sensorycznych – możliwości technologiczne pracowni  Technik Mikroelektronicznych  w aspekcie rozbudowy stanowiska próżniowego”

18.06.2019

 Dr hab. inż. Krzysztof Waczyński

„Podsumowanie realizacji prac badawczych w zespole MiN. Ocena stanu laboratoriów technologicznych. 

 

Otwarte zebrania Zespołu MiN odbywają się w godz. 9.00 – 10.00

w sali seminaryjnej Zespołu MiN (sala 19CK)